Gezond roosteren op de OK.

HR
Projectmanagement
Zorg

Gezond roosteren is belangrijk voor medewerkers in de zorg. Op de OK hebben we het roosterproces van de operatieassistenten verbeterd. Dit zorgt voor een lagere werkdruk bij het roosterbureau en het team heeft meer invloed op de uitkomst hun rooster. 

Floor Vaessen
1 dag per week
6 maanden
Rotterdam, Nederland
Operatiekamer gezond roosteren

In het kort.

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum in Rotterdam en verbonden aan de Erasmus Universiteit. Het is qua omzet het grootste academische ziekenhuis en er werken circa 15.000 medewerkers. Daarnaast worden er ruim 4000 geneeskunde studenten opgeleid. 

De afgelopen jaren hebben we op verschillende afdelingen projecten en interim opdrachten gedaan en meerdere medewerkers opgeleid tot lean six sigma green belt. Onder andere binnen het Sophia Kinderziekenhuis, de acute afdelingen, poliklinieken en ondersteunende diensten.

Gezond roosteren projectleiders

Onze aanpak.

Het roosterbureau was veel tijd kwijt (ongeveer 60%) met het opvullen van gaten in de roosters van de operatieassistenten. Het team was ontevreden over de vele wijzigingen in hun aangevraagde diensten. Van gezond roosteren was geen sprake. In dit project hebben we het resultaat van het roosterproces verbeterd door het doorlopen van de stappen van de DMAIC-projectaanpak.

We zijn gestart met het in kaart brengen van de eisen die er aan het rooster gesteld werden. Wanneer is het rooster goed genoeg? Hoeveel % van de diensten moeten er gevuld zijn en welke competenties hebben de medewerkers op de verschillende OK’s nodig? Zo werd in de eerste fase van het roosterproces (waarin medewerkers zelf het rooster deels invullen) al een veel beter rooster opgeleverd, waarna er veel minder geschoven moest worden.

1. Vaststellen kaders

Eerst hebben we met elkaar bepaald wat gezond roosteren is door een aantal kwaliteitseisen vast te stellen.  

2. Huidige situatie in kaart

Daarna hebben we het proces in kaart gebracht en gemeten hoe het team nu presteert op deze kwaliteitseisen.  

3. Implementeren en bijsturen

Samen met het team hebben we roosterafspraken gemaakt om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Tijdens het project zijn deze nog wat bijgeschaafd.  

Meer weten?

Neem contact op met Roos als jij ook binnen de zorg aan de slag wil met het verbeteren van roosterprocessen. Goede werkafspraken zijn de key to succes!

Kom in contact

Het resultaat.

Door goede afspraken te maken en deze ook na te leven, levert het team een kwalitatief beter rooster op. Hierdoor is het roosterbureau minder tijd kwijt met het opvullen van gaten en worden er ook minder wijzigingen in het rooster van het team aangebracht.

Verantwoordelijk
Verantwoordelijkheid

Het teamroosteren vraagt een grote verantwoordelijkheid van iedereen uit het team.

Communicatie
Communicatie

Om als team een meer sluitend rooster op te leveren, is goede onderlinge communicatie essentieel.

Vervolg ziekenhuis apotheek
Vervolg

Het project heeft geleid tot een heroverweging van het huidige systeem van roosteren op de OK.

“Bedankt voor de fijne samenwerking Floor! Door jou is dit proces goed geanalyseerd en zijn de medewerkers en het roosterbureau betrokken bij de verbeteringen. Dat deed je als een hele fijne collega, op een visuele en inspirerende wijze.”

- Miranda Mendes - van der Mee, Sectormanager OK

Geïnteresseerd geraakt?

Bel ons gerust als je vragen hebt over deze aanpak. Ook aan de slag in jouw organisatie? We komen graag kennismaken om te kijken wat we voor jullie kunnen betekenen!

Yes, dat wil ik!