Brainstormen met Liberating Structures: onze 3 favorieten!

Bij projecten of andere sessies is het soms lastig om iedereen erbij te houden. Terwijl je, zeker als je plannen maakt, ideeën genereert of input ophaalt ieders creativiteit hard nodig hebt. Een oplossing hiervoor zijn de ‘Liberating Structures’. Dit zijn 33 interactieve werkvormen die je kunt inzetten om mensen te betrekken en op een creatieve manier resultaten te behalen. Of het nu een training, een vergadering of een op een teamdag is. Hieronder vind je onze 3 favorieten!

1.) 1-2-4–all

Deze werkvorm is simpel, maar erg effectief. Wij gebruiken hem vooral bij het ophalen van ideeën voor bijvoorbeeld verbeteringen. Je legt mensen hierbij een vraag voor, en vervolgens:
Schrijft iedereen individueel zijn ideeën op post it’s (1 minuut)
Bespreek je in de tweetallen de ideeën (2 minuten)
Bespreek je de ideeën in viertallen (4 minuten)
Vergelijk en bespreek je de input in de hele groep (5 minuten)
Het voordeel van deze werkvorm is dat je snel input ophaalt. Daarnaast worden mensen gedwongen om eerst zelf na te denken, zodat niemands mening ondersneeuwt. Omdat je de ideeën steeds met een grotere groep deelt en vergelijkt worden direct de dubbelingen eruit gehaald en de ideeën die overblijven worden aangescherpt.

2.) 15% solutions

Voor 85% van de oplossingen die we bedenken zijn ander mensen of middelen nodig. Om snel resultaat te kunnen leveren wil je je daarom liever richten op de resterende 15%. Dit zijn oplossingen die direct uitgevoerd kunnen worden.
15% solutions in 3 stappen:
Maak individueel jouw 15% oplossingen lijstje (1 minuut)
Deel je lijst in een kleine groep van 2-4 personen (3 minuten).
Ontvang advies en feedback van de groep om de 15% oplossingen uit te voeren
Het grootste voordeel bij deze werkvorm is dat mensen direct nadenken over wat ze kunnen gaan doen. Dit is anders dan een oplossing bedenken en je dan pas afvragen hoe je het gaat uitvoeren. In dit geval weet je zeker dat er acties op tafel komen die praktisch uitvoerbaar zijn. Dit zorgt vaak ook voor meer energie en enthousiasme!

3). Troijka Consulting

Deze werkvorm gebruik je om advies te geven aan mensen met een hulpvraag. Bijvoorbeeld in een training of als intervisie in een team. Troika Consulting werkt als volgt:
Persoon 1 (cliënt) deelt een hulpvraag, dilemma of case van iets waar hij tegenaan loopt (1 minuut).
De twee andere personen (consultants), die tegenover de cliënt zitten, stellen vragen om een zo goed mogelijk beeld van de situatie te krijgen (2 minuten).
Vervolgens draait de cliënt zich om, zodat hij met de rug naar de consultants zit. De consultants bespreken nu samen de hulpvraag. Ze bespreken ideeën, doen suggesties en geven advies. De cliënt mag gedurende het gesprek niets zeggen (5 minuten).
Tot slot draait de cliënt zich weer om en deelt zijn opgedane inzichten (1 minuut).
Het leuke aan deze werkvorm is dat degene die een hulpvraag heeft niets mag zeggen terwijl anderen dit bespreken. Hierdoor wordt hij gedwongen om te luisteren. Dit maakt vaak dat deze persoon meer openstaat voor dingen die gezegd worden.
Dit zijn slechts drie van de 33 Liberating Structures. Wil je ze allemaal bekijken en er zelf mee aan de slag? Kijk dan eens op dit openbare Trello bord!