Trajectum College.

Onderwijs
Projectmanagement

Het Trajectum College wilde de communicatie binnen de onderwijsteams en het MT verder verbeteren. Samen realiseerden we  een heldere overlegstructuur ondersteund met infographics.

Suzanne Hulstein
4 uur per week
6 maanden
Utrecht, Nederland
Trajectum college

In het kort.

Trajectum College is een openbare VMBO-school in Utrecht. Circa 450 leerlingen volgen hier de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) of theoretische leerweg (tl). Naast theoretische en praktische vakken, volgen de leerlingen Mijn Traject waarin je je eigen leerproces verder vormgeeft en je je voorbereidt op doorstroom naar een vervolg (opleiding of baan).

Infographic Trajectum

Onze aanpak.

We zijn gestart met het ophalen van de behoefte van docenten, teamleiders en directie. Vervolgens hebben we steeds in korte fasen resultaten opgeleverd, bijvoorbeeld in de vorm van infographics. Dit is zowel een communicatiemiddel als de borging van het resultaat. Daarna hebben we gekeken: wat is er nodig om dit in de praktijk te brengen?

1. Infographics

Met infographics zorgen we voor een toegankelijk en leesbaar resultaat. 

2. Scrum

Door te scrummen leverden we steeds in korte periodes resultaten op, die we direct konden toetsen.

3. Energie

Door het samen met de onderwijsteams te ontwikkelen ontstond er veel energie om zo te gaan werken.

Meer weten?

Neem contact op met Suzanne als jij ook in het onderwijs aan de slag wil met het verbeteren van jouw organisatie.

Kom in contact

Het resultaat.

Een hele set aan infographics worden nu gebruikt als basis om met deze nieuwe structuur te werken. Op een laagdrempelige manier wordt kennis hierover gedeeld met elkaar en zorgt het team voor verdere kennisdeling. Overlegmomenten zijn gestructureerd, met een duidelijke rolverdeling, agenda en tijdsbewaking. Ook is het helder hoe de onderwijsteams samenwerken en worden besluiten van het MT beter gecommuniceerd. Hierdoor wordt er sneller gehandeld naar nieuw beleid.

Maatwerk

Prachtige infographics in eigen huisstijl.

Structuur

Een simpelen en duidelijke (overleg)structuur.

Verantwoordelijkheid

Alle collega's nemen hun verantwoordelijkheid in het proces.

“Op Trajectum College was het nodig om een aantal belangrijke processen en structuren binnen de school (o.a. de ondersteuningsstructuur en het proces van in- en uitstroom) visueel te maken. Suzanne heeft ons daar geweldig bij geholpen. Laagdrempelig contact, daadkrachtig en professioneel handelen met een flinke dosis humor. Haar (lean) werkwijze geeft veel inzicht. Met zeer bruikbare producten als uitkomst. Aanrader voor elke school!”

- Jiska van der Weijden, Teamleider

Geïnteresseerd geraakt?

Neem contact met ons op voor meer informatie, we denken graag met je mee!

Yes, dat wil ik!