De belt-structuur uitgelegd

Yellow, orange, green & black

lean belts

Verschillende belts

In organisaties die lean werken, zul je vaak yellow, green en black belts tegenkomen. Binnen deze belt structuur hebben verschillende kleuren ‘belts’ (een verwijzing naar de verschillende banden in de vechtsport) ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Maar hoe is deze belt structuur eigenlijk opgebouwd en wie doet wat?

In dit artikel vertellen we je:

  • Welke belts er zijn
  • Wat deze verschillende belts doen
  • Hoe je een belt kunt halen
yellow belt

Yellow belt

Yellow belt is de term die gebruikt wordt voor de mensen die een korte lean training hebben gehad. Als yellow belt ben je bekend met een aantal basistechnieken en termen, met als doel lean six sigma vooral toe te passen op je eigen werkprocessen. Binnen de belt structuur is dit het eerste niveau.

Yellow belts leren op een bepaalde manier naar hun eigen werkzaamheden kijken en hebben handvatten om verbeteringen ook daadwerkelijk door te voeren. In projecten hebben ze vaak de rol van teamlid.

Door de yellow belt training zijn we ons veel meer bewust geworden van vervuiling in processen en daardoor ga je heel anders tegen de dingen aankijken. Je herkent sneller wanneer iets niet goed loopt en ziet waar de verspillingen zitten.

Klik hier voor de hele referentie

orange belt lean

Orange belt

De orange belt is een niveau hoger dan de yellow belt. In de officiële belt structuur bestaat deze belt niet. Toch wordt de orange belt vaak gebruikt om aan te duiden dat het niveau nét iets hoger is dan een yellow belt, maar nog geen green belt is.

Ten opzichte van de yellow belts hebben ze net iets meer tools en kennis tot hun beschikking. Net als yellow belts participeren orange belts vaak in projecten. Ook leiden ze kleinschalige verbetersessies zoals verspillingen workshops of dag- en weekstarts.

green belt lean

Green belt

De green belts binnen een organisatie zijn ‘lean six sigma projectleiders’. Als green belt ben je geschoold in de DMAIC projectstructuur en ben je bekend met tools en technieken om verbeterprojecten op te zetten en te leiden. Green belts werken – net als yellow belts – zelf ook op de werkvloer en signaleren dus zelf ook vaak een hoop mogelijkheden voor verbetering.

Bijvoorbeeld issues die vaker terugkomen op het verbeterbord: blijkbaar lukt het niet om dit even ‘on the job’ op te lossen en is het nodig om een verbeterproject op te starten.

Meer over de green belt:

black belt lean

Black belt

Nog een niveau hoger is de black belt. Black belts in een organisatie zijn vaak fulltime met lean bezig. Bijvoorbeeld met het opzetten en begeleiden van grotere lean programma’s (bijvoorbeeld een hele divisie die wil starten met lean werken). De black belt zorgt ervoor dat processen zo verbeterd worden, dat de organisatie haar strategische doelstellingen behaald. Dit kan bijvoorbeeld door teamleiders te coachen in het sturen op de juiste dingen of door managers te helpen om de juiste projecten te selecteren.

Net als de green belts is de black belt geschoold in verschillende lean tools en toepassingen. Als het nodig is kan de black belt ook de complexere projecten begeleiden. Daarnaast ondersteunt de black belt de green belts. Een ander verschil met green belts, is dat de (lean six sigma) black belt meer kennis heeft van statistiek en weet hoe dit gebruikt kan worden om processen te verbeteren.

In sommige organisaties bestaat ook de rol van master black belt. Hiervan zijn er in Nederland niet zoveel. Als master black belt ben je nog meer dan de black belt, geschoold in het toepassen van statistische verbetermethodes.

Lean champion

Tot slot is er in de belt structuur nog de lean champion. In plaats van een uitvoerende rol, heeft de champion belt de rol van opdrachtgever. Champions coachen medewerkers bij het continu verbeteren van processen, maar doen zelf geen projecten. Vaak werkt de lean champion nauw samen met de black belt.

Trainingen en certificering

Bovengenoemde belt structuur zijn de meest gebruikte belts uit de lean six sigma methodiek. Daarnaast zijn er organisaties die werken met  bijvoorbeeld white belts (onder de yellow belt), blue, purple en red belts (allemaal met eigen accenten in de opleiding).

Voor het behalen van een belt kun je een training volgen. Er bestaan verschillende gecertificeerde trainingen, waarmee je een officieel lean diploma kunt halen. In dit overzicht hebben we voor je op een rij gezet welke er zijn en waar je op moet letten.

Bezoek voor een overzicht van onze lean trainigen de trainingspagina.

Bel Suzanne

Wil je weten welke belt het beste bij jou past?

We komen graag met je in contact om te kijken wat we voor je kunnen betekenen!

Yes, dat wil ik!