Golden circle

Why, how, what

Prestatie organisatie

Golden circle

De ‘Golden circle’ van Simon Sinek is een model dat je als organisatie helpt om je missie te verwoorden en je strategie te bepalen. Als je als organisatie met lean aan de slag wil, kan de golden circle je helpen om prioriteiten te formuleren. Lean moet immers bijdragen aan je strategie, het is geen strategie op zichzelf.

In dit artikel leggen we je uit:

  • Wat de golden circle is
  • En wat je ermee kan als je binnen je organisatie lean wil introduceren.

Why, how, what

De golden circle van Sinek bestaat uit 3 cirkels: de ‘why’, de ‘how’ en de ‘what’. Veel organisaties gebruiken de golden circle om de missie van hun organisatie te verwoorden. Dit lijkt simpel, maar het zal je verbazen hoeveel organisaties niet in één zin kunnen vertellen waarom ze eigenlijk bestaan.

Patagonia
Why: wat is het doel van jouw organisatie?

Simon Sinek’s boek heet niet voor niets ‘Start with why‘. Dat is waar je volgens hem altijd mee moet beginnen: waarom bestaat jouw organisatie? Wat is het het doel, de kern van je bestaan? Dit geef je weer in de binnenste cirkel.

Elke organisatie heeft een doel nodig, een reden om te bestaan. Een mooi voorbeeld van een bedrijf met een hele duidelijke ‘why’ is Patagonia: ‘Use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis’. 

How: hoe ga je je doel bereiken?

De tweede cirkel bestaat uit de ‘how’: hoe ga je dat doel bereiken? Wat is jouw unieke meerwaarde? De ‘how’ gaat meer over de manier waarop je iets doet (hoe), dan over hetgeen ‘wat’ je precies doet.

Een bekende ‘how’ is die van Apple: ‘challenging the status quo by making our products beautifully designed, simple to use and user-friendly’.

Cirkel
What: wat ga je uitvoeren om dit te realiseren?

De ‘what’ kunnen de meeste mensen wel invullen. Deze buitenste cirkel geeft weer wat er precies in de organisatie gedaan wordt om het doel te bereiken. Welke activiteiten worden er uitgevoerd?

De ‘what’ uit zich in de primaire processen van de organisatie, zoals bijvoorbeeld zorg leveren, onderwijzen, producten verkopen of bepaalde diensten leveren.

Golden circle & lean

Als je iets met lean wilt gaan doen met binnen jouw organisatie, moet je je afvragen welk doel dit ondersteunt.  Lean is namelijk geen doel op zich, het is een middel dat je helpt doelstellingen te bereiken.

Als jouw ‘how’ zich richt op excellente klantervaringen, dan kan lean je helpen om behoeften in kaart te brengen en procesverbeteringen gericht op een nog betere ervaring door te voeren.

Maar als jouw ‘how’ zich richt op snelle en excellente dienstverlening, helpt lean je juist om verspilling uit processen te bannen en zo efficient en effectief mogelijk te werken.

In beide gevallen kan lean helpen. Wel zullen de keuze’s voor projecten, te gebruiken tools en technieken en opleiding verschillen. Daarom moet je jezelf altijd de vraag stellen: aan welk doel draagt lean bij? Dat doel en de strategie kun je uitwerken met behulp van de golden circle.

Zelf aan de slag?

Wil je ook aan de slag in jouw organisatie met strategie en procesverbetering? Wij denken graag met je mee!

Vertel meer!

Ook interessant:

Alle artikelen bekijken
Samenwerken en presteren
Samenwerken en presteren

Goede samenwerking is essentieel voor het verbeteren van processen. Daarom is het belangrijk je ook te richten op de onderlinge verhoudingen in een team. De piramide van Lencioni is een praktisch model dat helpt om de juiste stappen te zetten.

Een goede projectdoelstelling
Een goede projectdoelstelling

Een SMART-geformuleerde projectdoelstelling zorgt ervoor dat je houvast en richting hebt in een project. Hierdoor wordt het makkelijker om resultaten op te leveren omdat het voor de opdrachtgever, projectleider en het team duidelijk is wat er in het project moet gebeuren.

Gemba walk
Gemba walk

In dit artikel leggen we je in zeven stappen uit hoe je een gemba walk doet. Op deze manier doorloop je het proces, ontdek je wat er wel en niet goed gaat en kun je meteen aan de slag met verbeteren.

Alle artikelen bekijken