Een meetplan

Proces prestaties meten

Een meetplan helpt je om van tevoren na te denken over welke informatie relevant is om in kaart te brengen. Je doet dit vaak in de measure fase van een verbeterproject, als je de value stream map wilt onderbouwen met data.

In dit artikel:

  • Vertellen we je hoe noteert WAT je gaat meten
  • HOE je dat doet
  • Geven we je een kant-en-klaar template van een meetplan wat je kunt invullen

Waarom een meetplan?

Als je de activiteiten van een proces in kaart hebt gebracht (bijvoorbeeld door middel van een value stream map), wil je dit aanvullen met data. Je wilt bijvoorbeeld weten:

  • Hoe vaak het proces voorkomt
  • Wat de doorlooptijd is
  • Waar er fouten gemaakt worden

Je gaat daarom een ‘steekproef’ nemen. Je bekijkt het proces een aantal keer, waarbij je dingen gaat meten. Op basis van die metingen kun je jouw beeld van het proces compleet maken.

Het is belangrijk om eerst na te denken over wat je gaat meten, anders blijf je aan de gang. En dit leg je vast in een meetplan.

Vertrouwen in het team

STAP 1: WAT ga je meten?

Het eerste wat er in je meetplan komt, is wat je gaat meten. Je kunt dit onderverdelen in vier subcategoriën.

1. Een definitie van de Y/X variabele

In een proces stop je X (input) variabelen, waarna er iets uitkomt (een Y variabelen). Heel simpel gezegd: de temperatuur van de oven is een X variabele (stop je in het proces) en uit het proces komt een aantal  gebakken broden (Y variabele).

Het eerst wat je noteert is WELKE variabele je gaat meten.

2. Wat voor type data het is

Je kunt onderscheid maken tussen verschillende typen data (continu, discreet, nominaal en ordinaal). In deze stap noteer je wat voor type data je gaat meten.

3. De eenheid waarin je gaat meten

Ook noteer je de eenheid van je metingen. Gaat het bijvoorbeeld om dagen, centimeters, aantal of minuten.

4. Wat de uitkomstmogelijkheden zijn

Tot slot noteer je welke uitkomstmogelijkheden er zijn. Bijvoorbeeld 1-365 dagen , de namen van collega’s of het bedrag waartussen de waarde van facturen moeten liggen.

Team verantwoordelijkheid

Stap 2: HOE ga je meten?

Vervolgens noteer je in het meetplan HOE je gaat meten.

1. Hoe ga je aan de data komen?

Hier noteer je hoe je aan de data komt. Haal je dit bijvoorbeeld uit een systeem, ga je inkomende telefoontjes turven of meet je op een andere manier?

2. Wie gaat de data verzamelen?

Tot slot noteer je wie dit gaat doen. Bepaalde collega’s, mensen uit de projectgroep of iedereen?

Geen goede samenwerking

Meetplan: betrouwbare data

Een meetplan helpt je om op een gestructureerde manier data te verzamelen, en komt de betrouwbaarheid en validiteit ten goede. Je wilt namelijk dat de data zoveel mogelijk reproducable (verschillende mensen meten op dezelfde manier) en repeatable is (als je de metingen  herhaalt komt er steeds hetzelfde uit).

Een goed met data onderbouwd proces maakt het in de analyse fase makkelijker om de knelpunten en problemen in het proces te ontdekken.

Template van een meetplan

Wil je een kant-en-klaar template van een meetplan wat je zo in kunt vullen? Download het template hieronder!

Ook interessant:

Alle artikelen bekijken
Samenwerken en presteren
Samenwerken en presteren

Goede samenwerking is essentieel voor het verbeteren van processen. Daarom is het belangrijk je ook te richten op de onderlinge verhoudingen in een team. De piramide van Lencioni is een praktisch model dat helpt om de juiste stappen te zetten.

Een goede projectdoelstelling
Een goede projectdoelstelling

Een SMART-geformuleerde projectdoelstelling zorgt ervoor dat je houvast en richting hebt in een project. Hierdoor wordt het makkelijker om resultaten op te leveren omdat het voor de opdrachtgever, projectleider en het team duidelijk is wat er in het project moet gebeuren.

Gemba walk
Gemba walk

In dit artikel leggen we je in zeven stappen uit hoe je een gemba walk doet. Op deze manier doorloop je het proces, ontdek je wat er wel en niet goed gaat en kun je meteen aan de slag met verbeteren.

Alle artikelen bekijken