Trends 2023: een kijk in verschillende projectmanagementmethoden

Trends in de wereld van modern Projectmanagement

Projectmanagement

Projectmanagement: trends

Projectmanagement is een dynamisch vakgebied dat voortdurend evolueert en zich aanpast aan de veranderende behoeften van de moderne bedrijfswereld. In een tijdperk waarin technologieën zoals kunstmatige intelligentie onze samenleving transformeren, worden traditionele methoden van projectmanagement uitgedaagd en vervangen door innovatieve en vooruitstrevende concepten. Voor projectleiders is het dan ook belangrijk om de nieuwste trends en ontwikkelingen in hun vakgebied op de voet te blijven volgen.

In dit artikel nemen we je mee op een ontdekkingsreis door de trends in de wereld van modern projectmanagement in 2023.

Je ontdekt meer over:

  • Artificial Intelligence
  • Zelfsturende teams in flexibele werkomgevingen
  • Veranderingsbeheer
  • Hybride projectimplementatie
  • Het delen van kennis

Artificial Intelligence

In het kader van projectmanagement biedt AI geavanceerde mogelijkheden om:

  • processen te automatiseren
  • besluitvorming te verbeteren
  • de algehele efficiëntie te vergroten

Door gebruik te maken van tools en algoritmen die aangedreven worden door AI, kunnen projectmanagers sneller en nauwkeuriger werken. Met behulp van AI zijn plannen sneller opgesteld en is het eenvoudiger om realistische deadlines vast te stellen en potentiële knelpunten te voorspellen.

Machine learning-algoritmen analyseren historische projectgegevens om nauwkeurige schattingen te maken voor toekomstige projecten. Op die manier helpt AI met het proactief aanpakken van potentiële knelpunten.

Hiernaast helpt AI bij het identificeren van kritieke paden, het optimaliseren van resourceallocatie en het voorspellen van projectresultaten. Dit geeft de projectmanager de mogelijkheid om op tijd bij te sturen en de slagingskans van een project te vergroten. Alhoewel AI een revolutie teweeg brengt, is het belangrijk om de mogelijkheden en beperkingen van AI te begrijpen. Investeer in de juiste tools en training, zodat de projectmanager optimaal kan profiteren van deze baanbrekende technologie.

Vacatures Team Lean People

Zelfsturende teams in flexibele werkomgevingen

In de moderne wereld van projectmanagement zijn zelfsturende teams en flexibele werkomgevingen steeds vaker te zien. Deze methode van werken vraagt om teams die voldoende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hebben om beslissingen te nemen en taken te voltooien zonder constante supervisie. Deze methode bevordert een cultuur van samenwerking en innovatie, waardoor de organisatie beter kan reageren op veranderende behoeften en uitdagingen.

Uit onderzoek blijkt dat zelfsturende teams die onder leiding van een inspirerende projectmanager werken, een veel hogere mate van betrokkenheid en eigenaarschap tonen dan teams die onder een micro-manager werken.

Deze teams zijn beter in staat om de doelstellingen van het project te begrijpen en zijn gericht op het behalen van deze doelen. Bovendien stimuleert de zelfstandigheid van zelfsturende teams een soepele voortgang en uitvoering van het project. Teamleden stellen zichzelf namelijk verantwoordelijk voor het afronden van fases binnen het project. De flexibele aanpak van zelfsturende teams, gecombineerd met een gerichte focus op de doelstellingen, kunnen projectprestaties aanzienlijk verbeteren.

De combinatie van zelfsturende teams en flexibele werkomgevingen biedt vrijheid en dit is van groot belang voor zelfsturende teams. Kunnen medewerkers op afstand of flexibele uren werken, dan trek je als organisatie al snel talent uit het hele land aan. Combineer dit met gebruiksvriendelijke tools om op afstand samen te werken en je werkt actief aan een succesvol, autonoom team.

Veranderingsbeheer projectmanagement trends 2023

Veranderingsbeheer

Veranderingsbeheer speelt een essentiële rol in effectief projectmanagement. Het herkennen van veranderingen en het prioriteren ervan zijn cruciaal om taken en projecten succesvol af te ronden. Veranderingsbeheer heeft alles te maken met het identificeren, begrijpen en beheersen van veranderingen die zich tijdens de voortgang van het project voordoen. Worden er veranderingen in een project geconstateerd, dan zorgt de projectmanager voor het integreren van deze veranderingen in de uitgewerkte planning en prioriteiten lijst.

Er bestaan verschillende projectmanagementmethoden die waardevol zijn bij veranderingsbeheer. Denk bijvoorbeeld aan de agile scrum methode. Deze projectmanagementmethode biedt de mogelijkheid om veranderingen snel en effectief bij het project te betrekken, zodat het projectteam hier gericht op in kan spelen. Door een draagvlak te creëren voor veranderingsbeheer, kun je als projectmanager proactief omgaan met veranderingen en risico’s. En dat komt ieder project ten goede!

Hybride projectimplementatie

Hybride projectimplementatie is een benadering die steeds populairder wordt bij de moderne projectmanager. Deze manier van projectimplementatie combineert zorgvuldig geselecteerde methoden en processen om optimale resultaten voor een project te bereiken. De projectleider speelt een cruciale rol bij het bepalen van de meest geschikte methoden en het aansturen van het projectteam. Door verschillende methoden te combineren, zoals agile en traditioneel management, kan het projectteam flexibel inspelen op de behoeften en vereisten van projecten.

Deze manier van werken is vooral waardevol tijdens de uitvoering van complexe projecten, waarbij verschillende aspecten nauw op elkaar moeten worden afgestemd. Denk hierbij aan product ontwikkeling, gebruik van resources en draagvlak voor hybride projectimplementatie binnen de organisatie. Het vastleggen van processen en het gebruik van geschikte tools zijn belangrijk voor een goede verdeling en uitvoering van taken. Is het idee van hybride projectimplementatie goed uitgewerkt, dan zal dit een efficiënte samenwerking en positieve resultaten opleveren.

Het delen van kennis

Je kent het probleem vast wel. Gebruikers, collega’s en zelfs de opdrachtgever die een bron van belangrijke kennis voor zichzelf houden, waardoor er knelpunten in de resource planning ontstaan. Heb je te weinig geschikte medewerkers die je tegelijkertijd kunt inzetten, dan leidt dit tot conflicten tijdens een project. Hoe dichter de vaardigheden van beschikbare medewerkers bij elkaar liggen, hoe makkelijker je ze bij een project kunt betrekken. Dit lost het probleem van knelpunten in de resource planning automatisch op.

Je kunt vaardigheden van werknemers echter alleen dichter bij elkaar brengen als je waardevolle kennis met elkaar deelt. Op de korte termijn los je problemen tijdens processen of een project misschien sneller op, maar op de lange termijn kom je samen verder. In agile omgevingen zien we dat deze mentaliteit de norm is, maar voor traditionele organisatiestructuren is deze overgang een grote uitdaging in 2023.

De trend om kennis te delen komt steeds vaker voor, ongeacht de branche. In de moderne projectmanagement processen wordt het delen van kennis steeds meer erkend als een waardevol middel om de projectprestaties te verbeteren en innovatie te stimuleren. Deze trend wordt met name gezien bij de jongere generatie projectmanagers, die opgegroeid zijn in een tijdperk van connectiviteit en open informatie. Ze begrijpen het belang van samenwerking en het benutten van de collectieve kennis en ervaring van het team.

Contact Lean People

Zelf aan de slag?

In de wereld van modern projectmanagement wordt verwacht dat zelfsturende teams in de toekomst steeds vaker zullen voorkomen. Voor projectleiders is het van groot belang om zich te ontwikkelen in dit moderne projectmanagementlandschap. Dit vereist een voortdurende focus gericht op persoonlijke groei, het verder ontwikkelen van communicatievaardigheden en het bevorderen van een autonome werkcultuur. Wil je meer leren over modern management? Volg onze zesdaagse green belt training. In deze training leer je om – in de rol van projectleider – continu werkprocessen te verbeteren.

Ontdek meer over de green belt!