Verschillende projectmanagement methoden

Welke aanpak

kies je?

Projectmanagement methoden

Methoden voor projectmanagement draaien om het beheersen van projecten. Eigenlijk gewoon de manier waarop je projecten organiseert, voorbereidt, plant, uitvoert en afrondt. Je ziet tegenwoordig steeds meer verschillende projectmanagementmethoden. Prince2, scrum en agile zijn hier voorbeelden van. Maar welke zijn er en wat is het verschil?

In dit artikel leggen we uit:

  • Wat het verschil is tussen ‘waterval’ en ‘agile’ projecten
  • Welke specifieke projectmanagementmethoden er zijn
  • Wanneer je welke aanpak gebruik

Projectmanagement

Binnen een project ga je aan de slag om ‘iets te creëren’. Hiervoor worden tijd, mensen en middelen beschikbaar gesteld. Een project is iets dat je doet naast je ‘gewone’ werk. Vaak wordt er een projectteam samengesteld dat wordt geleid door een projectleider.

Waterval vs. Agile

Traditioneel gezien worden projecten opgepakt volgens een ‘waterval’-methode. Hierbij onderzoek je vooraf zorgvuldig wat het doel is en hoe je dat gaat bereiken. Je maakt een stappenplan, dat je vervolgens stap voor stap uitvoert. Deze aanpak werkt vooral in een stabiele omgeving.

Tegenwoordig worden steeds meer projecten opgepakt op een ‘agile’ manier. Hierbij houd je er rekening mee dat je nog niet precies weet hoe het eindresultaat eruit ziet. Er is een aantal onzekere factoren waarvan je niet weet hoe ze je project beïnvloeden. Daarom maak je een plan voor de korte termijn en ga je hier gewoon mee aan de slag. Aan het einde van deze termijn kijk je hoe je ervoor staat en bepaal je de volgende stap. Per termijn zorg je voor duidelijke doelen en kaders.

Agile projectmanagement

Er zijn veel verschillende projectmanagementmethoden. De traditionele aanpakken zijn vaak ingericht volgens de waterval methode. Bekende namen zijn:

  • PRINCE2
  • IPMA
  • PMBOK

In essentie verschillen deze projectmanagementmethoden weinig van elkaar. Waar PRINCE2 bedacht is in Engeland en in een aantal Europese landen de standaard is, komt PMBOK uit de VS en geldt het daar als de standaard aanpak.

Daarnaast worden er steeds meer agile-methoden gebruikt bij de uitvoering van projecten. Bijvoorbeeld:

  • Scrum
  • Lean
  • XP

Waar dit eerst vooral in de ICT werd toegepast, zie je nu ook steeds meer andere sectoren werken op een agile-manier. Scrum gebruik je meestal om nieuwe producten (of diensten) te ontwikkelen. Lean is juist een methodiek die je toepast voor het verbeteren van processen. Kenmerkend voor deze methodieken is dat ze werken vanuit de gedachte van het Agile Manifesto.