Wat doet een scrum master?

Faciliteer

het scrummen

Scrum master taken

‘Wat doet een scrum master eigenlijk de hele dag, is dat echt een fulltimebaan?’ En wat zijn Scrum master taken eigenlijk? Dit zijn vragen die ons vaak gesteld worden. Waar de product owner en de developers een heldere taakomschrijving hebben, kunnen mensen zich minder een voorstelling maken van wat een scrum master de hele dag doet. In onderstaand artikel lichten we drie taken toe met voorbeelden:

  • Faciliteren
  • Opleiden
  • Obstakels uit de weg ruimen

 

Scrum master en het scrum framework

Veel organisatie werken tegenwoordig op een agile manier. Scrum is een manier van agile werken, waarbij wordt gewerkt volgens het scrum framework. Dit framework onderscheidt drie rollen (product owner, scrum master en developers), drie artefacten (product backlog, sprint backlog en increment) en vijf events (sprint, sprint planning, daily stand-up, review en retrospective).

De product owner is hierin verantwoordelijk voor WAT er gedaan wordt, de developers bepalen HOE ze dit oppakken. Maar wat doet de scrum master precies? Op hoofdlijnen zijn de verantwoordelijkheden vooral faciliteren, opleiden en het verwijderen van obstakels.

 

Taak 1: faciliteren

Een belangrijke taak van de scrum master is het faciliteren van het scrum proces. Dit betekent dat hij erop let dat er op een juiste manier ‘gescrumd’ wordt en iedereen zich aan de regels houdt. Zo let hij op of:

  • Iedereen zich aan zijn rol houdt
  • Alle events op de juiste manier en op tijd worden uitgevoerd
  • Is hij verantwoordelijk voor de invulling van de restrospective
  • De scrum master heeft hierbij een coachende en faciliterende rol.

 

Taak 2: opleiden

Naast een faciliterende rol is de scrum master ook opleider. In eerste instantie voor het scrum team zelf. Hij gaat met mensen in gesprek over wat er van hen wordt verwacht in hun huidige rol en helpt ze om hieraan te voldoen.
Daarnaast heeft de scrum master ook een belangrijke rol als opleider voor de rest van de organisatie. Niet iedereen in de organisatie werkt vaak volgens de scrum methodiek of weet wat het inhoudt en dat kan nog wel eens voor onbegrip leiden. Het is dan de taak van de scrum master om ook deze mensen mee te nemen in de werkwijze en uit te leggen hoe scrum in zijn werk gaat.

 

Taak 3: obstakels uit de weg ruimen

Tot slot is het zijn taak om obstakels die de manier van werken in de weg staan op te ruimen. Een belangrijk signaal hierin is voor de scrum master het scrum(to do-doing-done) bord. Zodra taken langer dan een dag op ‘doing’ staan, weet hij dat er iets aan de hand is. Hij kan dan informeren bij de developers waarom het werk vertraging oploopt. Vaak wachten de developers op antwoord, resources of andere zaken. De scrum master gaat hier dan achteraan, zodat de developers zich kunnen blijven focussen op het inhoudelijke werk.

Maar ook andere obstakels kan de scrum master oplossen. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Andere teams die teamleden willen inzetten voor hun eigen werkzaamheden
  • Administratieve zaken/autorisaties worden niet goed geregeld
  • Geen goede beschikbare ruimtes waar je kunt samenwerken

 

Niet altijd even makkelijk

Op papier klinkt dit misschien allemaal vrij simpel en al helemaal niet als een vullende dagtaak. Maar dat is het echt, zeker in organisaties die het niet gewend zijn om scrum te werken (en dat wel fulltime gaan doen). Het is namelijk zo’n andere manier van werken dan dat we traditioneel gewend zijn. Dit betekent dat je bepaald gedrag en de verwachtingen van rollen moet bijstellen. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag.