Een risicoanalyse doen met FMEA (template en voorbeeld)

Als je verbeterprojecten doet, kan het handig zijn om een risicoanalyse te doen. Binnen een lean project doen wij vaak een risicoanalyse tijdens de ‘improve’ fase. Het kan je helpen verbeteringen aan te scherpen, en eventuele risico’s te ondervangen. Een veelgebruikte tool voor risicoanalyses is de ‘FMEA’. FMEA staat voor Failure Mode & Effect Analysis. In onderstaand artikel lees je:
Hoe een FMEA je kan helpen in verbeterprojecten
Hoe je komt tot een Risico Prioriteit Nummer (RPN)
Een voorbeeldcase van een FMEA uit de praktijk

Failure Mode & Effect Analysis (FMEA)
FMEA staat voor ‘Failure Mode & Effect Analysis’. Simpel gezegd, je analyseert wat er eventueel fout kan gaan en wat daar dan het effect van is. Zelf gebruiken we deze risicoanalyse tool vaak in de verbeterfase van projecten. Door kritisch te kijken naar fouten die zich kunnen voordoen bij verbeteringen die je hebt bedacht, kun je problemen bij de implementatie voorkomen.
Het eerste wat je dan ook doet, is kijken naar wat er mis zou kunnen gaan als je een verbetering implementeert. Zie het als het spelen van de ‘advocaat van de duivel’. Dit is de ‘failure mode’. Vervolgens bedenk je hoe erg het zou zijn als deze ‘failure’ ook daadwerkelijk plaats vindt.

Risico Prioriteit Nummer (RPN)
Dit doe je door cijfers te koppelen aan dingen die mogelijk fout kunnen gaan. Met een FMEA kijk je naar 3 elementen van de fouten:
Hoe vaak de fouten voor komen (‘frequentie’)
Hoe ernstig de fouten zijn (‘ernst’)
De kans dat de fout wordt opgemerkt (‘kans op ontdekking’)
Aan deze elementen koppel je een cijfer van 1-10 waarbij geldt: hoe hoger het cijfer, hoe groter dat kan dat de fout zich voordoet, hoe ernstiger en hoe moeilijker het is om de fout op te sporen.
(frequentie)* (ernst) * (kans op ontdekking)
= Risico Prioriteit Nummer (RPN)
Hoe groter het Risico Priorieit Nummer, hoe groter de urgentie om er iets aan te doen.

Voorbeeldcase uit de praktijk
Bij organisatie ‘X’ is een van de verbeterideeën tijdens een project om strakker te sturen op tijden dat de financiële afdeling bereikbaar is. Nu kunnen mensen bellen in de ochtend (tussen 09.00-13.00). Voor mensen die in de middag bellen, wordt een terugbelverzoek aangemaakt. Idee is om mensen die in de middag bellen, te vragen de volgende dag in de ochtend terug te bellen. Terugbelverzoeken worden niet meer aangemaakt.

Uit de FMEA blijkt dat vooral het feit dat mensen geïrriteerd raken een groot risico is. Als je dit weet kun je hierop inspelen. Bijvoorbeeld door in je communicatie naar buiten toe heel duidelijk te zijn over de bereikbaarheid, of door uit te leggen waarom hiervoor gekozen is.
Het maken van een FMEA heeft hier dus twee voordelen:
Het helpt je zwakke plekken in je verbetering aan te scherpen
Het maakt je alert op zaken die mis kunnen gaan na implementatie
Zelf met een FMEA een risicoanalyse doen? Download het template hieronder!