Wat is een flowchart?

Flowcharts zijn een handige tool bij het verbeteren van processen. Ze bieden een visueel overzicht van een proces waardoor het proces voor iedereen overzichtelijk en helder is. In deze blog lees je meer over hoe je een flowchart gebruikt.

Auteur: Hanna Lankhorst Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2024

Introductie: wat is een flowchart?

Een flowchart, ook wel stroomdiagram of stroomschema genoemd, is een tool die wordt gebruikt om een proces visueel te maken. Het biedt een duidelijk overzicht van elke stap in een proces. Hierdoor is het makkelijker om te begrijpen hoe processen lopen en waar verbeteringen zitten. Een flowchart helpt je om je processen te visueel te maken en werkwijzen te standaardiseren.

Het gebruik van flowcharts om je proces vast te leggen

Flowcharts zijn een veelgebruikte tool om je processen vast te leggen, te begrijpen en te verbeteren. Het gebruik van een flowchart begint meestal met het in kaart brengen van het proces dat je wil vastleggen. Dit kan bijvoorbeeld het indiensttredingsproces van nieuwe medewerkers zijn, het inrichten van een zorgpad of het afhandelen van een klacht. Je bepaalt eerst het start- en eindpunt van het proces. Daarna beschrijf je alle activiteiten die nodig zijn om van het begin- tot eindpunt te komen. Deze processtappen geef je weer met een specifieke vorm in de flowchart. Dit levert uiteindelijk een overzichtelijke en visuele procesbeschrijving op. Dit helpt om je team het proces beter te laten begrijpen.

Zelf een proces in kaart leren brengen? Volg een green belt training!

flowchart

Het lezen van een flowchart: basisvormen en hun betekenissen

We noemden het net al even, de flowchart kent verschillende vormen. Om een flowchart goed begrijpen, is het dus belangrijk de betekenis van de verschillende vormen te kennen. De standaard vormen in een flowchart zijn cirkels, rechthoeken, ruiten, en pijlen. Het begin- en eindpunt geef je weer met cirkels. Een rechthoek gebruik je voor iedere processtap. Soms volgt er uit een processtap een keuze, of is een beslissing nodig om het vervolg van het proces te bepalen. Die keuzemomenten maak je visueel met ruiten. Hieruit volgen twee of meerdere opties voor het vervolg van het proces. Tot slot de pijlen. Deze geven de richting van het proces aan. Deze verschillende vormen zijn de basis van elke flowchart en helpen om het proces op een gestructureerde manier te visualiseren. Het is een internationale procestaal waarbij het vormen altijd dezelfde betekenis hebben. Het is dus niet de bedoeling dat je bijvoorbeeld een cirkel gebruikt voor een beslismoment.

Een flowchart maken? Lees meer!

Samenvatting: de kracht van de flowchart bij het verbeteren van processen

Flowcharts zijn een handige tool bij het verbeteren van processen. Ze bieden een visueel overzicht van een proces waardoor het proces voor iedereen overzichtelijk en helder is. Dit helpt om de communicatie te verbeteren en sneller mogelijke knelpunten in het proces te herkennen. Of het nu gaat om het optimaliseren van een onboardingsproces, het vastleggen van de klachten werkwijze of het in kaart brengen van het proces rondom het toewijzen van een parkeervergunning, de flowchart biedt een uitkomst. Het gebruik van flowcharts kan jouw organisatie helpen om slimmer te werken, niet harder. Door het creëren van een visuele procesbeschrijving neem je de onduidelijkheid weg, omdat mensen minder aan het zoeken zijn. Zo houd je tijd over voor dingen die er écht toe doen.

Wat is de Balanced Scorecard?
Wat is de Balanced Scorecard?

De Balanced Scorecard is een strategische tool waarmee je visueel de visie, strategie en de voortgang kunt monitoren. De ultieme tool om te bepalen welke processen en projecten er opgepakt moeten worden.

PDCA cyclus: voorbeelden uit de praktijk
PDCA cyclus: voorbeelden uit de praktijk

De PDCA cyclus is een handige tool om structurele verbeteringen te realiseren. Het helpt je niet alleen om problemen te identificeren, maar ook om goede oplossingen te implementeren.

Bias onderzoek: voorbeelden uit de praktijk
Bias onderzoek: voorbeelden uit de praktijk

Eerder las je wat bias is en hoe je het kunt voorkomen. Toch lukt dat niet altijd. In deze blog geven we je een voorbeeld van bias

Alle artikelen bekijken