Werkdruk verlagen in het onderwijs

Slimme

onderwijs

processen

Lean in het onderwijs

Al jaren wordt er veel moeite gedaan om de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Toch ervaren veel docenten nog steeds veel druk. Het voorbereiden en geven van onderwijs met daarnaast nog veel administratieve en projectgerelateerde taken zorgt vaak voor stress.

In dit artikel vertellen we je:

  • vijf tips om werkdruk in het onderwijs te verlagen
  • beschikbare werkdrukgelden
  • ideeën om deze werkdrukgelden in te zetten

 

Werkdruk in het onderwijs

In 2019 deed TNO onderzoek naar werkdruk gerelateerde factoren en mogelijke verklaringen. Hierin komt naar voren dat een mismatch tussen kennis en vaardigheden, de hoge taakeisen en hoge emotionele belasting vaak leiden tot het ervaren van hoge werkdruk. Burn-out klachten en verzuim komen hierdoor bovengemiddeld vaak voor. Onderstaande tips kunnen helpen om dit te voorkomen.

Tip 1: Maak keuzes in wat je (niet) doet

Op scholen lopen er naast het onderwijs vaak veel nevenprojecten. Het helpt als je als school of onderwijsteam een duidelijke keuze maakt waar je (dit jaar) mee aan de slag gaat. Benoem thema’s en formuleer heldere doelstellingen die je binnen deze thema’s wil bereiken. Een keuze om ergens mee aan de slag te gaan, is direct ook een duidelijke keuze om bepaalde zaken (nu) niet op te pakken.

Tip 2: Zorg voor een duidelijk doel en planning

Formuleer duidelijke doelstellingen en maak hiervoor een realistische planning. Zorg hierbij vooral dat je niet te veel zaken tegelijkertijd oppakt. Beter één ding goed afronden, dan verschillende zaken half laten liggen. Soms komen er onverhoopt taken tussendoor. Pas in dit geval je planning aan.

Tip 3: Breng processen in kaart en richt ze goed in

Op veel scholen is er onduidelijkheid over hoe processen precies verlopen en waar welke informatie bijvoorbeeld moet worden vastgelegd. Dit zorgt voor onnodige werkzaamheden die stress en irritatie opleveren.

Dit kun je verhelpen door processen goed in kaart te brengen. Kijk hierbij naar wat er nodig is om een proces te starten en wat het moet opleveren. Haal onnodige stappen eruit. Goed ingerichte processen helpen docenten om geen onnodige energie te verspillen, zodat ze zich kunnen focussen op de kwaliteit van het onderwijs. Dit helpt enorm in het verlagen van de werkdruk.

Tip 4: Zorg voor een goede communicatiestructuur

Een goede communicatiestructuur is van essentieel belang. Niemand krijgt energie van veel en lange vergaderingen. Er zijn verschillende manieren van communiceren. Denk daarbij goed aan het doel. Is dit informeren? Dan hoeft dit niet per se tijdens een vergadering of gesprek. Ook een goede visual kan een optie zijn, evenals intranet of video.

Als je dan toch vergadert, doe dit dan op een effectieve manier en met de juiste mensen. Het juist inzetten van vergadertools, vergaderdiscipline en een goede voorbereiding zijn hierbij essentieel.

Tip 5: Maak gebruik van elkaars talenten

Maak tot slot gebruik van elkaars talenten. Ga niet uren zitten pielen met een Excel bestand, terwijl een collega dit in vijf minuten voor elkaar heeft. En als je merkt dat je het lastig vindt om je weg te vinden in digitale programma’s, vraag dan om hulp. Alleen ben je (niet altijd) sneller, maar samen kom je verder!

Werkdrukgelden om werkdruk te verlagen

De overheid stelt verschillende middelen beschikbaar om scholen in het basisonderwijs te helpen de werkdruk te verlagen. Zo is er voor het schooljaar 2021-2022 door de rijksoverheid 400 miljoen voor scholen die hiermee aan de slag willen. Via de rekentool van de Algemene Onderwijsbond (Aob) kun je berekenen waar jouw school aanspraak op kan maken.

Hulp nodig bij het verlagen van werkdruk op jouw school?

Heb je hulp nodig bij het verlagen van de werkdruk op jouw school? Wij helpen vaker onderwijsinstellingen en scholen met het in kaart brengen en verbeteren van processen, het opzetten van een effectieve communicatiestructuur en andere manieren om slimmer samen te werken. Wij kijken graag samen met jou op welk gebied we je verder kunnen helpen.
Heb je hulp nodig met een aanvraag of het verantwoorden van werkdrukgelden of andere subsidies? Ook hier helpen we je graag verder mee. Heb je hier vragen over of ben je benieuwd naar onze ervaringen neem dan gerust contact met ons op.

Lean methode succesvol toepassen op de werkvloer
Lean methode succesvol toepassen op de werkvloer

Als je echt succes wil hebben met de toepassing van lean, wil je natuurlijk dat iedereen op de werkvloer werkt volgens de lean methode. Dit klinkt makkelijker dan dat het is.

Met deze 3 tools wordt project management veel makkelijker
Met deze 3 tools wordt project management veel makkelijker

Waarom je altijd moet kiezen voor handige project management tools: ze stroomlijnen werkprocessen, besparen tijd en verhogen productiviteit.

Lean werken: hoe zorg je voor organisatie verandering?
Lean werken: hoe zorg je voor organisatie verandering?

Bij Lean People krijgen we regelmatig de vraag: wij willen in de hele organisatie aan de slag met lean werken, hoe pakken we dat aan?

Alle artikelen bekijken