Als je ‘iets met lean doet’ hoor je erbij

Toch?

Iets met lean?

Bij onze vorige werkgevers werden wij vaak ingevlogen door klanten om binnen hun organisatie een lean training te geven. In veel gevallen was er binnen de organisatie weinig bekend over wat lean nou eigenlijk precies is. ‘Je hoort tegenwoordig zoveel over lean, daar moeten wij misschien ook iets mee‘ krijgen wij vaak te horen. En, ‘lean is toch een manier om efficiënter te werken?‘ Het management van organisaties staat onder druk om te veranderen, beter te presteren of meer te doen met minder mensen en dan lijkt lean, hoe weinig er ook over bekend is, al snel dé oplossing. Met het idee van; we leiden vast een aantal mensen op en dan zien we wel verder.

 

Lean training

Veel deelnemers weten dan ook vaak niet wat ze van de training kunnen verwachten. Ze weten nog niet veel van lean en zien de training als iets wat veel tijd in beslag neemt, terwijl het werk gewoon doorloopt. Het blijft leuk om te zien dat naarmate de training vordert mensen toch vaak enthousiast worden. Ze gaan lean zien als iets dat hen kan helpen, en als een manier van denken die praktische handvatten biedt om het werk makkelijker te maken.

En nu?

Tegen het einde van de training komt vaak de discussie op gang. Wat gaan we hier nu mee doen? Hoe ziet het vervolg eruit? Het is niet iets wat je zomaar naast je werk erbij gaat doen, of iets wat na het volgen van één training opeens geïntegreerd is in je dagelijkse werkzaamheden. Hier is tijd, capaciteit en een plan voor nodig. En dat zijn nou nèt de dingen waar van tevoren niet over is nagedacht. Want, dat gingen ze na de training wel doen. Een belangrijke vraag die vaak helemaal niet gesteld is, is ‘waar moet lean aan gaan bijdragen?’ Lean is namelijk geen doel op zich, het is een middel om een doel te bereiken.

 

Wat is het doel?

En dat doel, dat is dus belangrijk. Michael Treacy & Fred Wiersema (1995) beschrijven in hun boek drie verschillende competitieve strategieën die je als organisatie kunt nastreven. Dit zijn Customer Intimacy, Operational Excellence en Product Leadership.

Een organisatie die zich focust op Customer Intimacy, doet er alles aan om aan de vraag van individuele klanten te voldoen. Dit kan elke keer weer iets anders zijn. Ze leveren maatwerk aan hun klanten.

Operational Excellence focust zich juist op standaardisatie van producten of diensten. Organisaties die deze strategie nastreven doen dit omdat ze zo veel mogelijk kosten-efficiënt willen zijn. Met andere woorden, zo goedkoop mogelijk.

Product Leaders focussen zich op innovatie. Deze organisaties willen elke keer weer vernieuwend zijn. De focus ligt hierbij op ontwikkeling en merkmarketing, en de prijzen liggen daarom juist hoger.
Volgens Treacy & Wiersema moet een organisatie proberen succesvol te worden in één van deze drie strategieën, en op een acceptabel niveau presteren in de andere twee.

 

Hoe past lean hier in?

Ook met betrekking tot lean is het belangrijk om goed te weten wat de focus van de organisatie is. Als Operational Excellence je focus is, kan lean je helpen om processen efficiënt in te richten en standaardisatie toe te passen. Maar focus je je als organisatie op Customer Intimacy dan wil je juist geen standaard producten, maar kan lean je wel helpen je klantwensen boven tafel te krijgen. Als Product Leader wil je een cultuur creëren waarbij fouten maken mag. Dat is immers waar je van leert en waar nieuwe dingen uit voort komen. Het foutenvrij produceren, wat ook wel geassocieerd wordt met lean, wil je dan juist niet.

Zet toepassingen in die je helpen

Het is dan ook belangrijk dat je als organisatie eerst goed in kaart hebt wat je doel precies is. Daarna kun je gaan nadenken over hoe je lean wilt gaan inzetten om dit doel te bereiken. Hierin zijn er verschillende mogelijkheden. Het is geen standaard methode die je toepast. Het is manier van denken die vele praktische toepassingen kent. DMAIC-verbeterprojecten, dag- en weekstarts en A3 management zijn slechts voorbeelden van tools die kunnen worden ingezet.

 

Wij denken graag met je mee

Wij vinden het belangrijk dat er van tevoren goed wordt nagedacht over het waarom? Op die manier voorkom je dat mensen na een training gedemotiveerd raken omdat er niet direct een vervolg komt. Een gedegen plan, en dan pas opleidingen gecombineerd met toepassingen in de praktijk, zal ervoor zorgen dat lean op een duurzame manier tot uiting komt binnen je organisatie. Wij denken hierin graag met je mee!