DMAIC routekaart

Doel, activiteiten

en tools per projectfase

Routekaart DMAIC-project

De DMAIC routekaart is altijd handig om tijdens een project bij de hand te hebben. Je vindt hierin:

 • Alle projectfases inclusief doel
 • Welke activiteiten je per fase uitvoert
 • Welke tools je daar bij kunt gebruiken

En dat allemaal in één handig overzicht! We lichten de fases ook nog even voor je toe.

 

DMAIC routekaart gebruiken tijdens projecten

Het kan zijn dat tijdens een lean project de activiteiten door elkaar gaan lopen. Tijdens het meten doe je al een aantal analyses, en bij het opstarten van het project komen al wat oplossingen naar boven. Het kan dan handig zijn om een dmaic routekaart bij de hand te houden. Dit helpt niet alleen jou, maar ook je projectteam om focus te houden op de juiste dingen.

 

Define fase

In de define fase ben je vooral bezig met het opstarten van het project. Doel is vooral om het probleem helder te krijgen, en een duidelijke doelstelling te formuleren. Daarnaast stel je een projectteam samen en tref je voorbereidende maatregelen.

Mogelijke tools:

 • SIPOC
 • Kano model
 • CTQ boom
 • Stakeholderanalyse
 • Project charter

 

Measure fase

In de measure fase breng je de huidige situatie in kaart en verzamel je hier zoveel mogelijk informatie over.

Mogelijke tools:

 • Value stream map
 • Meetplan

 

Analyse fase

In de analyse fase analyseer je knelpunten en verspillingen in het proces. Doel is de grondoorzaken van problemen inzichtelijk te maken.

Mogelijke tools:

 • De acht verspillingen
 • 5 x waarom?
 • Ishikawa diagram
 • CVA, NNVA, NVA
 • Procesmetingen

 

Improve fase

In de improve fase werk je een verbeterplan uit en implementeer je deze. Doel is om muda, mura & muri zoveel mogelijk uit je proces te bannen.

Mogelijke tools:

 • 5S
 • Line balancing
 • Poka Yoke
 • Kanban
 • FMEA
 • OCAP

 

Control fase

In de control fase zorg je ervoor dat de verbeteringen die je doorgevoerd hebt, ook geborgd worden. Dit doe je door het proces te monitoren en te sturen op gedrag.

Mogelijke tools:

 • Control plan
 • Dag/weekstarts
 • Monitorborden
 • Flowchart