Waar staan muda, mura en muri voor?

Verschillende

typen verspillingen

Verspillingen

Binnen lean staat het begrip ‘verspilling’ centraal. Wat zijn muda, muri en mura? Heeft dat met verspillingen te maken? Jazeker! Deze drie woorden staan in het lean woordenboek met grote letters geschreven. Ze verstoren namelijk je proces en zijn een bron van frustratie voor je medewerkers en klanten. Na het lezen van dit artikel weet jij wat deze termen betekenen!

 

Muda

Muda is de meest bekende van de drie. Het staat voor de verspillingen in het proces. Er zijn door Taiichi Ohno acht soorten muda’s benoemd, ook wel bekend als TIMWOODS:

  1. Transport
  2. Inventory
  3. Motion
  4. Waiting
  5. Overprocessing
  6. Overproduction
  7. Defects
  8. Skills

Het doel is om deze soorten van verspillingen zo veel mogelijk te elimineren. Ze voegen namelijk geen waarde toe voor de klant. Er zijn twee type verspillingen: type 1 zijn de verspillingen die niet direct te elimineren zijn, type 2 verspillingen zijn activiteiten die snel te elimineren zijn door kaizen toe te passen.

 

Mura

Mura staat voor onregelmatigheid en onbalans (variatie in processen). Hierbij gaat het om onregelmatigheid waardoor er geen flow ontstaat. Bijvoorbeeld wanneer het op maandag op een afdeling erg druk is en op vrijdag erg rustig. Het streven is de dagelijkse gang van zaken in balans te brengen, zodat het hele proces soepel verloopt.

 

Muri

Muri staat in het Japans voor inspannend werk. Denk hierbij aan overbelasting van medewerkers of machines waardoor ze de hoeveelheid werk niet aankunnen. Machines gaan stuk en medewerkers branden op en vallen uit (ongezond). Er ontstaan uiteindelijk een opeenstapelingen van werk, ook wel bekend als ‘bottleneck’.

Muda, mura en muri verstoren processen. Ze zijn de oorzaak van frustratie, ontevredenheid en stress voor zowel klant als werknemer. Door de 3M’s te elimineren ontstaat er een gebalanceerd proces dat continu doorloopt. Wil je zelf ook aan de slag gaan met het elimineren van de verspillingen binnen je organisatie? Bekijk dan ons trainingsaanbod. Je kunt ons altijd bellen om even te sparren.